Młyn

W kompleksie pałacowym Lords of Mancera znajdował się młyn, którego pozostałości zachowały się do dziś. Działa od ponad 400 lat, mieląc zboże dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, aż do połowy XX wieku. Otwieranie młynów w kolejnych miastach i postęp nowoczesności stopniowo położyły kres ich pracy.

Młyny mączne były bardzo popularne w geografii kastylijskiej. Kiedyś znajdowały się poza miastami, nad rzekami. W tym przypadku i pokazując znaczenie osoby, która ją zbudowała, znajdowała się ona wewnątrz miasta. Aby to zadziałało, konieczne było doprowadzenie wody z rzeki Zampron do tego miejsca, poprzez budowę kanału o długości ponad 1 km, co było niewątpliwie dziełem na dużą skalę jak na tamte czasy. Od 2016 roku Rada Miasta pracuje nad jego oczyszczeniem i regeneracją.

- Dziedzictwo przemysłowe. Młyn i fabryka mąki.
- Działanie młyna wodnego. Wideo.
- Młynarz z Aliste. Wideo.

 

 

 
Ayuntamiento de Mancera de Abajo. 2018
Plaza La Paz, 1 - 37315 - Mancera de Abajo. Telf.: 923 56 00 01